Prevádzka MŠ od 6.4. – 9.4. nezmenená

Vážení rodičia,
zatiaľ prevádzka MŠ zostáva v týždni od 6.4 – 9.4. 2021 v pôvodnom nadstavení (predškoláci + kritická infraštruktúra a tí, čo prácu nemôžu vykonávať z domu), prosím o aktuálne prihlásenie detí hlasovaním cez EduPage do 1.4.2021 do 10 hod.

Všetky ostatné pravidlá platia nezmenene viď príloha.

Prajeme Vám všetkým pokojne a príjemné sviatky.

Lacková

 

2021 Usmernenie k nástupu detí do MŠ