Prevádzka MŠ Jankolova od 22.3.2021

Vážení rodičia,

podľa dohody a rozhodnutia MČ v nasledujúcom týždni od 22.3.2021 – 26.3.2021 bude prevádzka MŠ Jankolova obnovená v režime pre:

a)PREDŠKOLÁKOV,

b)deti rodičov z kritickej infraštruktúry,

c)deti rodičov, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu.

Naďalej platí že:

  1. prevádzka je od 6.30 – 16.30 hod,
  2. je potrebné dodržiavať hygienické nariadenia (rúško-odstup-ruky),
  3. skupiny sa nemiešajú,
  4. vytvorená skupina sa počas týždňa nemení,
  5. deti sú počas celého dňa v exteriéri aj interiéri v rúšku (je potrebné 3 náhradné rúška zabalené každé vo vrecúšku/1 deň),
  6. rodič sa preukáže negatívnym testom,
  7. pre každé dieťa je potrebné vyplniť aktuálne tlačivo o “čestné prehlásenie”,
  8. deti z kategórie b) a c) aj čestné prehlásenie o zamestnaní každého z oboch rodičov,
  9. rodič do budovy nevstupuje,
  10. deťom sa pri vstupe meria teplota.

VŠETCI PREDŠKOLÁCI MAJÚ NÁROK NA VSTUP DO MŠ BEZ OHĽADU NA PRÁCU RODIČOV!

Nakoľko sa blíži obdobie zápisu, činnosti predškolákov budú zamerané na intenzívnu prípravu na školu.

Prosím všetci aktuálne nahláste, či ne/príde Vaše dieťa od 22.3.2021 do MŠ, aby sme vedeli zriaďovateľovi nahlásiť aktuálny stav a organizačne zabezpečiť prevádzku.

(V EduPage “áno” hlasujú len Tí, ktorí spĺňajú niektorú z podmienok a, b, c).Hlasujte do 19.3.2021 do 09.00 hod.Vopred ďakujeme a tešíme sa na Vás :)