Kontakt

Materská škola Jankolova 8,
851 04 Bratislava

 

riaditeľka:

PaedDr. Dana Lacková

 
vedúca školskej jedálne: Veronika Brozmanová
 
telefón:
02/62520561,   0947 487 468
e-mail: ms.jankolova8@gmail.com,msjankolova@petrzalka.sk
web stránka: http://www.msjankolova.eu
 
konzultačné hodiny:
po telefonickom dohovore
prevádzka: v pracovných dňoch od 07:00  – 16:00 hod.
 
zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava –  Petržalka,Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
zamestnávateľ:
Mestská časť Bratislava –  Petržalka, Kutlíkova 17, 85212 Bratislava

IČO:                                                          00603201