Výbor rady rodičov

                                          A. Hlavatová                zelená trieda

                                          Z. Sýkorová                  oranžová trieda

                                          L. Priesolová                žltá trieda

Hospodárka:                L. Davidová                  fialová  trieda