Verejné obstarávanie

Zadávanie zákaziek MŠ a ŠJ

 

Zverejňované na internetovej stránke Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka

www.strediskoskole.sk