Tlačivá

 

SPLNOMOCNENie

 

 

ZÁPISNÝ LÍSTOK NA STRAVU: (dieťa sa musí stravovať v MŠ):

PREDŠKOLÁK:  Zápisný lístok na stravu v mš s dotáciou 

MLADŠIE DIEŤA: Zápisný lístok na stravu v mš bez dotácie

 

ŽIADOSTI:

 

Žiadosť_o_prijatie_do_materskej_školy

Žiadosť o PRERUŠENIE dochádzky dieťaťa do materskej školy

Žiadosť o ukončenie predprimárneho vzdelávania dieťaťa

2020_ziadost-o-zlavu-z-prispevku

 

 

1 žiadosť o preplácanie dotácie dietne stravovanie

3. pre MŠ Oznámenie o diétnej strave bez dotácie

2 Príloha pre ZZ detí ktorí stravu donášajú

 

COVID-19

2020_9_16 Vyhlásenie zamestnanca

2020_9_16_Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti

 

2020_9_16_Manuál pre MŠ