Prevádzka

V čase pandémie COVID- 19 je prevádzka MŠ po dohode so zriaďovateľom upravená až do odvolania

 od 7.00 hod. – 16.00 hod. 

 Prevádzka v triedach je od 7.00 – 15.55 hod.

 

Harmonogram stravovania:

TRIEDA DESIATA OBED OLOVRANT
ZELENÁ 8.15 – 8.35 hod. 11.05 – 11.35 hod. 14.05 – 14.20 hod
ŽLTÁ 8.45 – 9.05 hod. 11.45 – 12.15 hod 14.30 – 14.45 hod
ORANŽOVÁ 9.15 – 9.35 hod. 12.25 – 12.55 hod 14.55 – 15.10 hod
FIALOVÁ 8.45 – 9.05 hod. 11.55 – 12.25 hod 14.45 – 15.00 hod

 

DENNÝ   PORIADOK


Činnosti

Hry a hrové činnosti
Pohybové a relaxačné cvičenia
Stolovanie – desiata
Vzdelávacie aktivity
Vzdelávacie aktivity počas pobytu vonku
Stolovanie – obed
Odpočinok
Stolovanie – olovrant
Vzdelávacie aktivity
Rozchádzanie detí – odchod detí domov  

 

 

V prípade zmeny bude informácia na nástenkách priamo v MŠ.

 

 

Prevádzka materskej školy počas bežného režimu je v pracovných dňoch od 06:30  – 17:00 hod.

 

Trieda Prevádzka v triede Poznámka

ZELENÁ 06:30 – 16:00 od 6:30 – 7:00 je zbernou triedou,od 16:00 – 17:00 sú deti vo fialovej triede

ORANŽOVÁ 07:30 – 16:30 od 6:30 – 7:00 sú deti v zelenej triede,od 16:30 – 17:00 sú deti v zbernej – fialovej triede

ŽLTÁ  07:00 – 16:30 od 6:30 – 7:00 sú v zelenej – zbernej triedeod 16:00 – 16:30  sú deti v oranžovej triedeod 16:30 – 17:00 sú deti v zbernej – fialovej triede

FIALOVÁ  07:30 – 17:00 od 6:30 – 7:30  sú deti v zelenej triedeod 16:00 – 17:00 je  zbernou triedou pre ostatné triedy

 

 

 

DENNÝ   PORIADOK

 


Činnosti ZELENÁ a  ŽLTÁ  trieda ORANŽOVÁ a FIALOVÁ trieda

Hry a hrové činnosti
Pohybové a relaxačné cvičenia
Stolovanie – desiata 8:35 – 8:55 9:00 –  9:20
Vzdelávacie aktivity
Vzdelávacie aktivity počas pobytu vonku
Stolovanie – obed 11:30 – 12:00 12:05 – 12:35
Odpočinok
Stolovanie – olovrant 14:30 – 14:50 14:55 – 15:15
Vzdelávacie aktivity
Rozchádzanie detí – odchod detí domov    17:00 zatvorenie MŠ

 

 


 

ČO DIEŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY POTREBUJE

 

  • prezúvky
  • pyžamu
  • vešiak,
  • podpísané náhradné oblečenie + igelitovú tašku na znečistené oblečenie
  • ruksak (na prenášanie oblečenia, prezúviek… )
  • 2x prefotený preukaz poistenca
  • 1 veľké tričko ako ochranný odev pri maľovaní

Veci detí, ktoré nosia do MŠ (oblečenie, obuv), prosíme označiť priezviskom  dieťaťa, aby neprišlo k zámene.

HRAČKY Z DOMU NENOSIŤ! AK DIEŤA POTREBUJE SPAŤ S HRAČKOU, JE VHODNÉ PRESVEDČIŤ DIEŤA ABY MALO  HRAČKU LEN DO MŠ, KTORÁ TU BUDE CELÝ TÝŽDEŇ A SPOLU S PYŽAMOU SI JU V PIATOK ZOBERIE DOMOV.