deti

22.6. Uvítanie nováčikov

22.6. v materskej škole privítame novoprijaté deti. Spolu so zákonnými zástupcami si môžu pozrieť prostredie materskej školy a triedy, v ktorej ich v septembri uvítame :)

Program:

  • 15:30 krátka ukážka toho čo sme sa v MŠ naučili,
  • 15:40 informácie o priebehu adaptačného pobytu v našej materskej škole, prezretie priestorov a diskusia.

Prosím priniesť kópiu preukazu poistenca dieťaťa.