happy-cartoon-family

ZMENA PROGRAMU: 11.6.DEŇ RODINY

Nakoľko nám počasie “zamiešalo termíny akcií” ,

náhradný termín na DEŇ RODINY bude 11.6. 2019 o 15:30 na školskom dvore

 (v prípade zlého počasia sa akcie nebude realizovať).

Program:

  1. Krátke vystúpenie detí z každej triedy,

  2. Zumba tanec detí spolu s rodičmi pod vedením pani Čavojcovej.