volkswagen-nadacia_logo-3D_2016_R_v01_sni

2015 Projekt: Stroje a vynálezy Majstra Dieselka

U
V termíne od septembra 2015 do novembra 2015 sme v našej materskej škole s podporou Nadácie Volkswagen Slovakia úspešne zrealizovali projekt „Stroje a vynálezy Majstra Dieselka“.

Najstaršie deti s pani učiteľkami najskôr spoločne vymysleli a zhotovili  Majstra Dieselka, ktorý v svojom „počítači navrhoval rôzne technologické postupy pre zostavovanie dopravných prostriedkov“. Ďakujeme pánovi Brezinovi za zostavenie počítača pre Dieselka :)

DSC_0024

 

Realizovaný projekt bol zameraný na doplnenie poznania z dopravnej výchovy, rozvíjanie technických zručností, ale aj priestorové vnímanie. Schopnosť spolupracovať vo dvojici, či v skupine si deti od troch do šiestich rokov rozvíjali konštruovaním a zhotovovaním dopravných prostriedkov a strojov, z rôznych druhov stavebníc a recykolavateľného materiálu. Zároveň realizácia projektu prispela k prehlbovaniu spolupráce s rodinou. Ďakujeme všetkým, ktorí projekt podporili a  spolu s deťmi vytvorili nádherné dopravné prostriedky :) :).  

20151130_112503

DSCN0148

 

DSCN0187

 

20151130_114115

 

20151130_112836

 

Všetky vytvorené vozidlá nájdete v Encyklopédii Majstra Dieselka :)

Stiahni Encyklopédiu Majstra Dieselka

Aktivity v projekte boli rozvrhnuté tak, aby na ich realizácii dokázali participovať všetky deti materskej školy od 3 – 6 rokov. K tomu smeroval aj výber zakúpených stavebníc Magformers, ktoré umožňujú ľahkou manipuláciou zhotoviť priestorové telesá už deťom od troch rokov. Presvedčte sa aké sú naše deti šikovné:

20151201_092014

 

20151201_091809

20151201_091843

 

Deti nielen konštruovali, ale  si aj:

  • rozprávali o strojoch, prístrojoch a dopravných prostriedkoch minulosti a budúcnosti. Vymýšľali a na digitálny mikrofón nahrávali hádanky. Uhádnete ?  :) 

HÁDANKA1 

HÁDANKA 2

  • riešili úlohy zamerané na bezpečnosť na cestách v pracovnom zošite, ktorý priniesla pani policajtka,
  • riešili  úlohy na interaktívnej tabuli v edukačnom softvéri Výlety šaša Tomáša, ktorými si rozvíjali priestorovú predstavivosť,
  • vymýšľali dramatické etudy, v ktorých simulovali dopravnú nehodu a záchranársku akciu napríklad pri požiari a pod.
  • kreslili stroje a prístroje minulosti a budúcnosti, ktoré potom boli naskenované a použité aj na vytvorenie diplomu.

 

Dana_Dieselko_13 Dana_Dieselko_11 Dana_Dieselko_14

 


diplom

  • Diplom sme udelili aj pánovi Sovákovi za pomoc s vypracovaním projektu, ĎAKUJEME. A pánovi Brezinovi za pekný workshop o elektrine a jej využívaní v domácnosti, ĎAKUJEME. Deti si so záujmom vyskúšali ako funguje ventilátor, vypínač, prezreli si kábliky ktorými prúdi elektrina a dozvedeli sa aj o tom, ako sa elektrina využíva správne a kedy je nebezpečná. Na záver hádali, či sa dá chytiť vzduch a pozorovali niekoľko pokusov.

  • DSCN0106

Aktivity sme nerealizovali len v triedach a v priestoroch budovy materskej školy. Nakoľko sme dostali od Nadácie Volkswagen Slovakia aj dva digitálne fotoaparáty, najstaršie deti odfotografovali dopravné značky v blízkosti materskej školy. Zistili, na ktorých miestach si treba dávať najväčší pozor pri prechádzaní na druhú stranu, kde sú dôležité križovatky a ktorá cesta spoľahlivo vedie k materskej škole. Vyskúšali si ako sa správne prechádza cez prechod pre chodcov a pripomenuli si ako sa volajú dopravné značky v okolí a čo nám oznamujú, prikazujú a pod. Potom Majstrovi Dieselkovi vytvorili mapu okolia materskej školy.

 

DSCN0034

DSCN0053

 

Ako sa správne jazdí si deti vyskúšali pod odborným vedením mestských policajtov mestskej časti Petržalka. Ujovia policajti priniesli zo sebou svetelnú signalizáciu a všetko potrebné na to, aby sa naše dopravné ihrisko premenilo na ozajstnú cestu. Pravidlá dodržiavali aj najmladšie deti a ujovia policajti im pri tom trpezlivo radili. Prežili sme spolu s nimi krásne dopoludnie a patrí im naše poďakovanie. Rovnako ako pani policajtke, ktorá nám o pár dní neskôr  porozprávala aj o tom, ako sa nosí policajtská čiapka, a ktoré čísla sú pre záchranu života dôležité. Priniesla tiež pracovné zošity so zaujímavými úlohami o bezpečnosti na cestách.

WP_20150923_10_45_00_Pro

WP_20150923_10_56_40_Pro

V závere projektu, sme si spoločne vo vstupnej hale materskej školy vytvorili naše mesto. Nalepili sme cesty, “vybudovali” budovy a naaranžovali sme všetky výrobky vystavené na výstave do priestoru.

20151130_104117

20151130_104216

Bola to pekná bodka za aktivitami dvojmesačného projektu, z ktorého deťom zostane nielen plno zážitkov, fotografií ale aj magnetické stavebnice Magformers, ktoré si deti hneď obľúbili a dva digitálne fotoaparáty, ktorými deti budú dokumentovať svoje výtvory a ďalšie zážitky prežité s kamarátmi v našej materskej škole.

Ešte raz ďakujeme nielen Nadácii Volkswagen Slovakia za materiálnu pomoc, ale aj Ing. Borisovi Sovákovi za pomoc s vypracovaním  projektu, pánovi Brezinovi za pútavú aktivitu o elektrine a pomoc s výrobou Dieselkovho počítača, všetkým dospelákom, ktorí sa stali našimi spoluhráčmi a pani učiteľkám, ktoré aktivity deťom  pripravili a spoločne s deťmi realizovali.

Tešíme sa na ďalšie spoločné zážitky  s Dieselkom, ktorý s nami teraz býva v materskej škole:)