Snímka1

14.2. Stretnutie rodičov

Predseda Výboru Rady rodičov pri MŠ na Jankolovej ulici 8 a riaditeľka MŠ Vás pozývajú na polročné stretnutie rodičov a zákonných zástupcov detí.

Kedy: 14.2.2019

Kde: v zelenej triede

O koľkej: 16:00

Hneď po skončení sa budú konať triedne rodičovské stretnutia s triednymi učiteľkami.

Prosíme rodičov, aby zabezpečili podľa možností svoju účasť bez detí a deťom včasný odchod domov.

 

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na stretnutie s Vami

 

 

Predseda Výboru Rady rodičov pri MŠ Jankolova 8 Mgr. Žido

riaditeľka MŠ Dr. Lacková