volkswagen-nadacia_logo-3D_2016_R_v01_sni

2017 Projekt: Poď sa hýbať kamarát…

Poď sa hýbať kamarát, budeme sa spolu hrať

Pohyb je prirodzená vlastnosť detí najmä v predškolskom veku, aby nad ňou nezvíťazila pohodlnosť, obezita a počítačové hry, považujeme za dôležité pripravovať deťom v materskej škole denne atraktívne pohybové aktivity. Je ideálne, keď deti spolupracujú v malých skupinkách a keď sa pohybujú hlavne na čerstvom vzduchu, čo im v našej materskej škole umožňuje priestranný školský dvor. Potrebné je však zabezpečiť dostatok rôznorodého športového náčinia, aby deti mali čo najpestrejšie pohybové aktivity. No a toho nikdy nie je dosť, preto bolo  zámerom projektu ponúknuť deťom ďalšie vhodné športové pomôcky, ktoré obohatia nielen ich športové aktivity, ale aj športové aktivity realizované spolu s rodičmi na Športovom dni rodiny.

Cieľom tejto aktivity bolo a stále trvá:

podporiť vzťah k aktívnemu pohybu najmä vonku, prehĺbiť vzťah k športovaniu a pohybu, rozvíjať individuálne pohybové schopnosti pri zábave s kamarátmi, rešpektovať pravidlá ale najmä zažiť kopec zábavy a radosti s pohybu pri športových aktivitách nielen počas pravidelného pobytu vonku ale aj počas zaujímavého športového dňa s rodičmi.

Vďaka finančnej podpore Nadácie Volkswagen Slovakia a OZ Škôlka Jankolova, sme prežili pekný športový deň a pomôcky pravidelne využívame počas pobytu vonku.