henkel-logo-png

2017 Projekt: MIT Henkel

Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti ale hlavne záujem samostatne získavať nové informácie, dopĺňať poznanie a mať radosť  z novo objavených vedomostí sa v našej materskej škole snažíme nielen spoluprácou s neďalekou knižnicou na Furdekovej ulici ale hlavne dopĺňaním zaujímavých a hodnotných kníh, hier a hračiek rozvíjajúcich kreativitu.

Ďakujeme pani Mgr. Tatarkovej za vypracovanie úspešného grantového MIT projektu, ktorý bol ďalšou významnou pomocou . Vďaka tomuto projektu sme  z prostriedkov firmy Henkel deťom nakúpili krásne knihy – encyklopédie, hovoriace knihy, didaktické pomôcky a Lego.

Deti tak po celý školský rok môžu bádať, experimentovať a vymieňať si svoje skúsenosti pri objavovaní nepoznaného :)