Prerušenie prevádzky od 15.2. 2021

Oznamujeme, že v zmysle rozhodnutia zriaďovateľa, bude prevádzka materskej školy naďalej prerušená aj v termíne od 15.02.2021 minimálne do 19.2.2021 . O každej zmene Vás budeme informovať.

Pre deti oboch zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať prácu z domácnosti bude naďalej v prevádzke MŠ Bzovícka.

V prípade, že spĺňate stanovené podmienky a potrebujete dieťa umiestniť do MŠ Bzovícka, je potrebné kontaktovať najskôr riaditeľku MŠ Jankolova a prosím priložiť čestné prehlásenie.

 

Čestné prehlásenie