b2qOvyxH.large

26. 3. Ďalšie informácie k prerušeniu prevádzky MŠ

Oznamujeme, že v súvislosti s koronavírusom bude v súlade s aktuálnym nariadením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)

   prevádzka Materskej školy na Jankolovej ulici 8. 

NAĎALEJ PRERUŠENÁ

od 30. marca 2020 do odvolania.

Zdroj: https://www.minedu.sk/data/att/16003.pdf

Proces prijímania žiadostí na rok 2020/2021 bude spresnený.

Zároveň odporúčame, aby Ste s deťmi  nevyužívali voľné dni na pohyb v miestach s vysokou koncentráciou ľudí.

ihriská

SÚVISIACE INFORMÁCIE:

2020_03_09_TS_Aktualne info_koronavirus 

Do pozornosti dávame aj  “Opatrenia Sociálnej poisťovne v súvislosti s novým koronavírusom”.

https://www.socpoist.sk/opatrenia-socialnej-poistovne-v-suvislosti-s-novym-koronavirusom/68337s

https://www.facebook.com/1247846741/posts/10216469989562766/