64638701-3f11-11e4-a537-9c8e9959be16

11.11. Predstavenie Lomidrevo

Na stredu 11.11. sme deťom v našej materskej škole pripravili opäť jeden divadelný zážitok.

Herci z Divadla na Hojdačke oživia kombinované javajky s veľkými maňuškmi a predstavia deťom klasickú rozprávku Lomidrevo.

Lomidrevo je chlapec, ktorý dostal do daru veľkú silu. Využíva ju pri svojich potulkách po svete.  Na cestách stretne kamarátov – silákov Miesiželeza a Valivrcha. S veľkou fyzickou silou však treba narábať rozumne, aby sa neuškodilo ľuďom, lebo obrovská sila tiež nie je zárukou odvahy a čestnosti. Lomidrevo je však čestný a rozumný.  Odvážne vyslobodí unesené princezné,  za čo si zaslúži ……….

určite už viete ako rozprávka skončí :) ale deti sa o tom môžu presvedčiť 11.11. priamo na predstavení  :). Všetci sa už tešíme.