zimna-krajina

Oznam o prevádzke MŠ počas vianočných prázdnin 2019/2020

Termín vianočných prázdnin: 23. 12. 2019 (pondelok) – 07. 01. 2020 (utorok).

Na základe organizačných pokynov Mestskej časti-Petržalka je prevádzka materských škôl v čase vianočných prázdnin  nasledovná:

 MŠ Jankolova má v čase od 23. 12. 2019 (pondelok) – 07. 01. 2020 (utorok) prerušenú prevádzku.

Náhradnými materskými školami budú:

MŠ Ševčenkova:

  • 23.12.2019 (pondelok),
  • 27.12.2019 (piatok),
  • 30.12.2019 (pondelok),
  • 12. 2019 (utorok)

 

MŠ Vyšehradská:

  • 02.01.2020 (štvrtok),
  • 03.01.2020 (piatok),
  • 07.01.2020 (utorok)

 

 Prevádzka všetkých MŠ – začne od 08.01.2020 (streda)

Žiadame zákonných zástupcov detí, aby najneskôr do 27.11. 2019 u triednej učiteľky svojím podpisom záväzne potvrdili, v ktorý deň nevyhnutne potrebujú náhradnú materskú školu.

Podmienky prevádzky MŠ v období vianočných prázdnin:

  1. V prípade, ak bude na obdobie vianočných prázdnin nahlásených menej ako 10 detí zo všetkých MŠ, bude prerušená prevádzka vo všetkých MŠ.
  2. V prípade, ak bude mať MŠ prevádzku a príde menej ako 10 detí, nahlási poverený zamestnanec na OŠ skutočný stav a prevádzka v daný deň bude prerušená.

Prajeme Vám krásne, oddychové sviatky a tešíme sa na stretnutie v novom roku :)