POZOR

Oznam o prerušení prevádzky MŠ dňa 14.12. z dôvodu prerušenia elektriny a tepla

Oznamujeme zákonným zástupcom, že z dôvodu plánovanej odstávky elektriny, dodávky teplej úžitkovej vody a tepla na ústredné kúrenie

zriaďovateľ v súlade s § 2 odst. 6 vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009

na 14.12.2018 prerušuje prevádzku Materskej školy na Jankolovej ulici 8.

Za pochopenie vopred ďakujeme.

 

Dr. Dana Lacková

riaditeľka MŠ Jankolova 8