Prezentácia1

Oznam o poukázaní 2%

Vážení rodičia, presné informácie o tom, ako môžete materskej škole pomôcť poukázaním 2% z daní, Vás bude predseda rady rodičov a riaditeľka MŠ podrobne informovať na stretnutí rodičov 9.2.2016 o 16:00 hodine.