IMG_3173

Oznam o ďalšom postupe rekonštrukcie v MŠ

Oznamujeme zákonným zástupcom detí, že nakoľko ďalšie hygienické zariadenia sú  vo vnútornej časti budovy, bude z dôvodu plynulého pokračovania rekonštrukčných prác

od pondelka 18.6.2018

mimo prevádzky žltá a zelená trieda.

Deti zo zelenej triedu budú hneď od rána vo fialovej triede. 

Deti zo žltej triedy budú hneď od rána v oranžovej triede .

Vopred ďakujeme za  ústretovosť a toleranciu.

Prosíme, aby deti mali v materskej škole len nevyhnutné množstvo náhradných veci na oblečenie, a aby  boli všetky označené.

Ďalšie organizačné usmernenia budú priebežne aktualizované oznamom na dverách do tried.