Oznam

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

oznamujeme Vám, že od 1.1.2017 sa ruší účet v Prima banke.

číslo nového účtu, na ktoré sa bude platiť stravné od januára 2017 je

SK2709000000005118932017