winter-2704214__340

Od 27.12. 2017 do 5.1.2018 prerušenie prevádzky MŠ

Oznamujeme, že po dohode s rodičmi je prevádzka našej materskej školy 

od 27.12. 2017  do 5.1.2018 prerušená.

V nevyhnutnom prípade sú počas týchto dní sú náhradnými materskými školami:

v dňoch 27.-29.12. 2017 Materská škola na Lachovej ulici

v dňoch 2.- 5.1. 2018 Materská škola na Turnianskej ulici

Všetkým prajeme krásne vianočné sviatky, oddych a príjemné zimné radovánky, veľa zdravia a šťastia v novom roku!

Tešíme sa na Vás opäť 8.1. 2018 :)