Personál

Pedagogickí zamestnanci:

 

zelená trieda

Mgr. Katarína Blahútová, triedna učiteľka

Barbora Čížová

 

 


oranžová trieda

Mgr. Renáta Ďurošiová, triedna učiteľka

Mgr. Eva Gašparová


žltá  trieda

Gabriela Novotná, triedna učiteľka

 

 


fialová trieda

PaedDr. Dana Lacková, riaditeľka MŠ, triedna učiteľka

Zuzana Šlosiarová

 


Prevádzkoví zamestnanci:

Vlasta Dadová

Vlasta Gálová

Michaela Galba

 


Zamestnanci školskej jedálne:

Tatjana Bušniaková,  vedúca školskej jedálne

Anna Mihalíková, hlavná kuchárka

Monika Pódová, kuchárka

Tatiana Skulová, pomocná kuchárka