Jedálny lístok

Jedálny lístok je vyvesený na nástenkách vo vstupných priestoroch materskej školy