Čo plánujeme

2019

SEPTEMBER

18.09.2019                   Stretnutie rodičov

18.09.2019                    Workshop – Rytmika

Brigáda na úpravu školského dvora – podľa počasia

OKTÓBER

divadelné predstavenie

Návšteva knižnice

14.10.-19.10.2019   Kurz korčuľovania len pre predškolákov

                                        Deň zdravej výživy

Vystúpenie Sokoliarov

začne tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina (pre predškolákov)

NOVEMBER

4.11. 2019                      Deň materských škôl

divadelné predstavenie

Návšteva knižnice

 

DECEMBER

Mikuláš

Návšteva knižnice

 

2020

JAUÁR

Návšteva knižnice

 

FEBRUÁR

KARNEVAL

Návšteva knižnice

                                 ZRPŠ

 

MAREC

Návšteva knižnice

 

APRÍL

plánovaný kurz plávania ( agentúra Happy Kids) len pre predškolákov

Svetový deň zdravia

Návšteva knižnice

Brigáda na úpravu školského dvora – podľa počasia

 

MÁJ

Fotenie detí

Divadelné predstavenie:

Návšteva knižnice

 

 

JÚN

MDD – popoludnie plné zábavy s rodičmi 15:00

ROZLÚČKA S PREDŠKOLÁKMI popoludnie s rodičmi 1530

Návšteva knižnice