Čo plánujeme

2018

SEPTEMBER

19.09.2018                    Stretnutie rodičov

19.9.  2018                    divadelné predstavenie Zvoľ si svoju Miss Vivaldi

 

OKTÓBER

17.10. 2018                   divadelné predstavenie O Medovníkovom domčeku

25.10. 2018                  Návšteva knižnice

15.10.-19.10.2018   Kurz korčuľovania

19.10.2018                Deň zdravej výživy

Vystúpenie Sokoliarov

 

NOVEMBER

5.11. 2018                      Deň materských škôl

21. 11. 2018                    divadelné predstavenie EZOPOVE PIESNE

22.11. 2018                     Návšteva knižnice

 

DECEMBER

5.12. 2018                      Mikuláš

Tvorivé dielne s krátkym programom termín bude spresnený

20 .12. 2018                   Návšteva knižnice

 

2019

JAUÁR

17.1. 2019                     Návšteva knižnice

 

FEBRUÁR

12.2. 2019                    KARNEVAL

14.2. 2019                     Návšteva knižnice

14.2. 2019            ZRPŠ

začne tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina (pre predškolákov)

 

MAREC

 

7.3.2019                        Mobilné planetárium:

zelená trieda: Ako Mesiac putoval na návštevu k Slnku

väčšie deti: Astronómia pre deti

12.3.                               Divadelné predstavenie: “TdPASLÍK”

14.3. 2019                     Návšteva knižnice

 

APRÍL

1.4 – 5.4.                       plánovaný kurz plávania termín bude spresnený  podľa aktuálnej ponuky agentúry Happy Kids

8.4.                                Svetový deň zdravia

11.4.                               Hudobný workshop: “Liečivá rozprávka o princeznej, ktorá nič nepočula”

25.4.2019                     Návšteva knižnice

Brigáda na úpravu školského dvora – podľa počasia

 

MÁJ

14.5.                              Fotenie detí

15.5.                              Divadelné predstavenie: “Načo sú nám zúbky”

21.5.                              Kúzelník Peter

23.5. 2019                   Návšteva knižnice

28.5.                             Výlet vláčikom Prešporáčikom s návštevou vodárenského múzea. Odchod z MŠ 8:50

29.5.                             Deň rodiny – športové popoludnie s krátkym programom  s rodičmi 

 

JÚN

4.6.                               MDD – popoludnie plné zábavy s rodičmi 15:00

11.6.                              ROZLÚČKA S PREDŠKOLÁKMI popoludnie s rodičmi 15:30

20.6. 2019                   Návšteva knižnice