vedecký obrázok

Malí vedci

Od 22.5 – 26.5. 2017 v našej materskej škole budeme žiť vedou a vedeckými pokusmi. Hry a činnosti detí zameriame hlavne na intenzívne objavovanie tajomstiev fyziky, chémie, matematiky….

týždeň nám pomôžu spestriť a odborne doplniť  aj lektori, s ktorými deti prežijú “vedecké dopoludnie”  plné “hókusov – pokusov s vedou”   :)

BÁDAŤ A OBJAVOVAŤ AJ S LEKTORMI BUDÚ:

 24.5.2017  

  • od 9:00 do 10:00   deti v zelenej triede

  •  od 10:00 do 11:00  deti vo fialovej triede 

 25.5.2017

  • o 9:00 do 10:00  deti v žltej triede

  • od 10:00 do 11:00 deti v oranžovej triede 

Tešíme sa na nové zážitky a informácie :)