Kedy priniesť lekárske potvrdenie?

Podľa rozhodnutia ministra školstva, ktoré platí od 1.9.2020, rodič môže dať dieťaťu ospravedlnenku do materskej školy bez potvrdenia lekára na 5 dní. Pri nástupe dieťaťa do MŠ rodič prinesie vyhlásenie o bezinfekčnosti.

 

Uvedené nariadenie vychádza z predpokladu, že viróza nemusí prejsť za 3 dni, ale za 5 dní ak k tomu ešte prirátame víkendy, veľmi pravdepodobne prejde. Ak neprejde, aj tak dieťa musí vidieť lekár a následne rodičia dostanú   od lekára potvrdenie o chorobe.

Veríme, že toto náročné obdobie spolu zvládneme ak sa všetci budeme správať zodpovedne.