Výbor rady rodičov

Predseda:        Ing. L. Žido             žltá trieda

Hospodárka:  L. Davidová             fialová  trieda

Členovia:        JUDr. M. Gallová    oranžová trieda

                            Z. Sýkorová             zelená trieda