Rada školy

Predseda:

Katarína Mandlová zástupca  rodičov
Podpredseda: Mgr. Katarína Blahútová zástupca pedagogických zamestnancov
Členovia: Mgr. Renáta Ďurošiová zástupca pedagogických zamestnancov
  Mgr. Anna Sonneková zástupca zriaďovateľa
  Mgr. Ivana Antošová  zástupca obce
  Vlasta Gálová zástupca prevádzkových zamestnancov
  Adam Záthurecký zástupca  rodičov