Rada školy

Predseda:

K. Mandlová zástupca  rodičov
Podpredseda: Mgr. K. Blahútová zástupca pedagogických zamestnancov
Členovia: Mgr. R. Ďurošiová zástupca pedagogických zamestnancov
  Mgr. A. Sonneková zástupca zriaďovateľa
  Mgr. I. Antošová  zástupca obce
  V. Gálová zástupca prevádzkových zamestnancov
  J. Martinko zástupca  rodičov