Prevádzka

PREVÁDZKA V TRIEDACH

 

Prevádzka materskej školy je v pracovných dňoch od 06:30  – 17:00 hod.

 

Trieda Prevádzka v triede Poznámka

ZELENÁ 06:30 – 16:00 od 6:30 – 7:00 je zbernou triedou,od 16:00 – 17:00 sú deti vo fialovej triede

ORANŽOVÁ 07:30 – 16:30 od 6:30 – 7:00 sú deti v zelenej triede, od 7:00 – 7:30 sú v žltej triede,        od 16:30 – 17:00 sú deti v zbernej – fialovej triede

ŽLTÁ  07:00 – 16:30 od 6:30 – 7:00 sú v zelenej – zbernej triedeod 16:00 – 16:30  sú deti v oranžovej triedeod 16:30 – 17:00 sú deti v zbernej – fialovej triede

FIALOVÁ  07:30 – 17:00 od 6:30 – 7:30  sú deti v zelenej triede od 16:00 – 17:00 je  zbernou triedou pre ostatné triedy

 

 

 

DENNÝ   PORIADOK

 


Činnosti ZELENÁ a  ŽLTÁ  trieda ORANŽOVÁ a FIALOVÁ trieda

Hry a hrové činnosti
Pohybové a relaxačné cvičenia
Stolovanie – desiata 8:35 – 8:55 9:00 –  9:20
Edukačné aktivity
Edukačné aktivity počas pobytu vonku
Stolovanie – obed 11:30 – 12:00 12:05 – 12:35
Odpočinok
Stolovanie – olovrant 14:30 – 14:50 14:55 – 15:15
Edukačné aktivity
Rozchádzanie detí – odchod detí domov    17:00 zatvorenie MŠ

 

 


 

ČO DIEŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY POTREBUJE

 

  • prezúvky
  • pyžamu
  • vankúš
  • vešiak,
  • podpísané náhradné oblečenie + igelitovú tašku na znečistené oblečenie
  • ruksak (na prenášanie oblečenia, prezúviek… )
  • 2x prefotený preukaz poistenca
  • 1 veľké tričko ako ochranný odev pri maľovaní

Veci detí, ktoré nosia do MŠ (oblečenie, obuv), prosíme označiť priezviskom  dieťaťa, aby neprišlo k zámene.

HRAČKY Z DOMU NENOSIŤ! AK DIEŤA POTREBUJE SPAŤ S HRAČKOU, JE VHODNÉ PRESVEDČIŤ DIEŤA ABY MALO  HRAČKU LEN DO MŠ, KTORÁ TU BUDE CELÝ TÝŽDEŇ A SPOLU S PYŽAMOU SI JU V PIATOK ZOBERIE DOMOV.