Platby

Informácie k poplatkom za MŠ od apríla 2020

Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 12. marca 2020 bolo prerušené vyučovanie v školách a školských zariadeniach a usmernením MŠVVaŠ SR zo dňa 24. marca 2020 ostávajú školy (materské aj základné) zatvorené až do odvolania.

V zmysle týchto usmernení mestská časť Bratislava-Petržalka NEPOŽADUJE od zákonných zástupcov detí a žiakov platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach za obdobie 
od apríla 2020 až do odvolania v závislostí od vydaných opatrení MŠVVaŠ SR.

Zdroj: https://www.petrzalka.sk/2020-03-26-platby-na-ciastocnu-uhradu-nakladov-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach-za-obdobie-od-aprila-2020-az-do-odvolania-su-zrusene/