stiahnuť

Čo nového v našej MŠ?

Nový školský rok je už v plnom prúde a tiež príprava nových mimoškolských aktivít pre deti, ale najskôr sa skúsme poohliadnuť za tými minuloročnými :)

Bol to náročný školský rok, ktorý si vyžiadal veľa flexibilných riešení, obetavosti zo strany zamestnancov a veľa tolerancie od rodičov/zákonných zástupcov detí .

VŠETKÝM ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE, POMOC A SPOLUPRÁCU!

Počas celého školského roku sme sa všetci snažili, aby detičky, čo možno najmenej pociťovali neľahkú situáciu nielen v našej materskej škole, ale v celom rezorte školstva.

Na šťastie máme usilovné a obetavé pani učiteľky aj v našej materskej škole. Vďaka dobrým nápadom, iniciatíve a obetavosti všetkých zainteresovaných sa nám podarilo deťom a pre deti pripraviť krásne akcie. Niektoré sme prežili aj spolu s rodičmi, zákonnými zástupcami a všetkými, ktorí nás v neľahkej situácii pochopili, podporili a hlavne nám veľmi pomohli. 

Okrem tradičných vystúpení a tvorivých dielní sa nám pomocou úspešných grantových projektov podarilo s podporou Nadácie Volkswagen Slovakia  obnoviť lavičky, ponatierať preliezky, ale aj doplniť športové náčinie a náradie v materskej škole.

Ďalšou významnou pomocou bol úspešný grantový MIT projekt vďaka ktorému sme  z prostriedkov firmy Henkel deťom nakúpili krásne knihy – encyklopédie, didaktické pomôcky a Lego.

Ako prebehla ich realizácia?