Zaspievam Ti pesničku

8. a 10.3. Zaspievam Ti pesničku

Spev a dobrá nálada patrí do každej materskej školy. Deti spievajú rady, a preto sme pre malé talenty pripravili spevácku súťaž “Zaspievam Ti pesničku”. 

8.3. budú deti spievať v každej triede našej materskej školy a 

triedna porota potom vyberie tri deti, ktoré budú

10.3. v školskom kole reprezentovať svoju triedu .

 

Tešíme sa na spoločný zážitok :)