Informatívne stretnutie rodičov a zákonných zástupcov detí

7.9. Úvodné rodičovské stretnutie

Predseda Výboru Rady rodičov pri MŠ Jankolova 8 a riaditeľka MŠ, Vás pozývajú na úvodné stretnutie rodičov a zákonných zástupcov detí.

Kedy: 7.9.2016

Kde: v dolnej vstupnej hale MŠ

O koľkej: 16:00

Hneď po skončení sa budú konať triedne rodičovské stretnutia s triednymi učiteľkami a voľba triedneho dôverníka.

Nakoľko informatívne rodičovské stretnutie býva len raz v školskom roku a rokuje sa na ňom o chode materskej škole, aktivitách a pod. prosíme rodičov, aby zabezpečili podľa možností svoju účasť bez detí a deťom včasný odchod domov.

 

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na stretnutie s Vami

 

 

Predseda Výboru Rady rodičov pri MŠ Jankolova 8 Ing. B. Sovák

riaditeľka MŠ PaedDr. Dana Lacková