vesmir

7.3. Odkrývanie tajomstiev oblohy

7.3. sa v  Mobilnom planetáriu na chvíľu  staneme súčasťou vesmíru a spoločne poodhalíme niektoré jeho tajomstvá. 

Dozvieme sa “Ako Mesiac putoval na návštevu k Slnku” a iné zaujímavosti a zoznámime sa  s vedou nazývanou ASTRONÓMIA.

Tešíme sa na deň prežitý “vo hviezdach” :)