30.5. Otvorená hodina z anglického jazyka

Dňa 30.5. pozývame rodičov detí, ktoré chodia na krúžok anglického jazyka

NA OTVORENÚ HODINU Z ANGLICKÉHO JAZYKA

  • 1.skupina od 15:00 – 15:25
  • 2.skupina od 15:30 – 16:00