U

30.11. Spoločné ukončenie nášho projektu

30.11. 2015 v pondelok spoločne v priestoroch vstupneUj haly na dolnom podlaží MŠ ukončíme projekt podporený Nadáciou Volkswagen Slovakia “Stroje a vynálezy Majstra Dieselka”.      

Svoje konštruktérske a staviteľské schopnosti budú deti prezentovať vytvorením “okolia materskej školy” z rôznych stavebníc. Do vytvoreného prostredia potom nasimulujú rôzne dopravné situácie umiestnením dopravných prostriedkov skonštruovaných aj zo stavebnice Magformers (zakúpenej z nadácie) a zdokumentujú digitálnymi fotoaparátmi, zakúpenými tiež vďaka podpore z Nadácie Volkswagen Slovakia.

Na záver budú ocenené všetky deti, ktoré spoločne s dospelými  “pomocníkmi” :) zhotovili prekrásne dopravné prostriedky z recyklovaného materiálu. Počas predchádzajúcich týždňov boli vystavené vo vstupnej hale na dolnom podlaží a poslednýkrát si ich môžete prezrieť v pondelok 30.11.  ĎAKUJEME A TEŠÍME SA NA ĎALŠIE SPOLOČNÉ AKTIVITY.