do školy

19.3. stretnutie na tému “Budeme mať prváka”

19.3. (v utorok) o 16:15  vo fialovej bude stretnutie zákonných zástupcov predškolákov našej materskej školy.

Odpovede sa otázky: Ako môžete deťom uľahčiť vstup do základnej školy? Ako zápis do základnej školy prebieha  a čo všetko k nemu potrebujete? Ako postupovať pri odklade povinnej školskej dochádzky?Ktoré pomôcky sú do školy ne/vhodné? Čo by malo Vaše dieťa už vedieť a čo môže ale nemusí ešte vedieť? Čim mu môžete už teraz pomôcť? Aké poplatky treba uhradiť v škole, či už pri zápise a pod.

sa dozviete aj od Mgr. Kerpánovej, pani učiteľky prvákov na Základnej škole Pankúchova.