1728cs_1

22.6. Rozlúčka s predškolákmi

22.6. bude Deň našich škôlkárskych absolventov :)

S deťmi, ktoré odchádzajú do školy sa rozlúčime slávnostným dopoludním plným spoločných hier, spomínaním na zaujímavé okamihy z ich škôlkárskeho života, spoločnou diskotékou, ale aj slávnostným odovzdávaním osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

Naším absolventom želáme dobrý štart v základnej škole a v ďalšom živote veľa vzrušujúcich zážitkov pri objavovaní nových vedomostí :)