TRESC-foto

13.6. šermiarske vystúpenie

Pomaly sa blíži záver školského roku a deti počas  prázdnin navštívia s rodičmi aj rôzne kúty Slovenska.

Cez náučno-rozprávkový príbeh o chorom kráľovi  sa dozvedia viac nielen o našich kultúrnych hodnotách ako sú výroba medu, brtníctvo, bylinkárstvo a liečiteľstvo, ale aj  o zlate a permoníkovi, tureckých vpádoch a bojoch o kráľovskú korunu :)

13.6. v našej materskej škole budeme odvážnemu junákovi v boji so zlom držať  palce a zároveň si rozšírime poznanie o histórii Slovenska :)